VEEL GESTELDE VRAGEN

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?
Door de verdoving is de wortelkanaalbehandeling vrijwel pijnloos. Wel kan er na de behandeling enige napijn optreden. Deze is met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden, neem dan contact op met ons.
Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?
De tijd die de wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Niet iedere tand heeft evenveel kanalen. Een gewone tand heeft over het algemeen één kanaal in de wortel. Kiezen hebben er vaak meer. De tijd varieert daarom van een half uur tot twee uur.
Geeft een wortelkanaalbehandeling napijn?
Na het reinigen van de wortelkanalen kunt u eventueel napijn krijgen, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt de napijn met een goede pijnstiller onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.
Wat gebeurt er als ik geen wortelkanaalbehandeling laat uitvoeren?
Als de pulpa eenmaal ontstoken is, zal deze niet meer genezen. Het alternatief van een wortelkanaalbehandeling is dan het trekken van de tand of kies. In sommige gevallen is dit de beste oplossing. Over het algemeen is het beter om zoveel mogelijk uw eigen tanden en kiezen te behouden en dus een wortelkanaalbehandeling uit te laten voeren.
Verkleurt een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling?
Een tand of kies verkleurt meestal niet na een wortelkanaalbehandeling. Als er toch enige verkleuring ontstaat, kan uw tandarts die meestal verhelpen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het consult of de behandeling?
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de behandeling, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op.
In het uitzonderlijke geval dat u een klacht heeft zouden wij het op prijs stellen om contact met ons op te nemen. Hierna kunnen wij samen tot een gepaste oplossing komen.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ? NEEMT U GERUST CONTACT MET ONS OP!

Top